De Opening

De opening was geen kinderproject op zich maar zeker noemenswaardig.

Een dag waar God gedankt werd voor Zijn grote liefde aan ons en waar het werk van Stichting RIYOS aan God werd opgedragen.

Een bijzondere gebeurtenis, een viering van de start van de opvang, het onderwijs, de ondersteuning, de mooie toekomst van vele kinderen, de arbeidplaatsen die hiermee geboden worden en velen die daaraan een bijdrage mogen leveren.

Een feest waar vriend en familie bij aanwezig was.

Een onvergetelijke dag!