De Oprichting

Al jaren voor de oprichting, was er het verlangen en de roeping om kansarme kinderen te helpen.
Het jarenlang zien van armoede en de effecten hiervan op de ontwikkeling van kinderen en hun families heeft bij de oprichters en het kernteam van de stichting geleid tot de visie van opvang en onderwijs met ondersteuning aan kansarme en niet-kansarme kinderen.

Het kernteam voelt zich geroepen door Gods liefde zich voor deze doelgroep in te zetten.

Het kernteam bestaat uit:

  •   Ilma Baasaron
  •   Andrew Baasaron
  •   Miquel Baasaron
  •   Luciano Zimmerman en Mirjam Zimmerman (oprichters)

De kernactiviteiten van stichting RIYOS kunnen weergegeven worden als de 3 O’s: Opvang en Onderwijs met Ondersteuning.

Naast de basisopvang (bed, bad, brood) en onderwijs wordt de nadruk heel sterk gelegd op het ondersteuningaspect om zo kinderen die behoefte hebben aan extra begeleiding en anders buiten de boot zouden vallen, te kunnen ondersteunen. Dit realiseert de stichting in de volgende activiteiten:

* Opvang: Crisisopvang

* Onderwijs:
– Dagopvang met pre-schoolbegeleiding (Peuterschool)
– Huiswerkbegeleiding binnen en buiten de Naschoolse Dagopvang
– Kleuterklas met remedial teaching voornamelijk voor kinderen met een taalachterstand en soms ook als gevolg daarvan een leerachterstand.

Met de ondersteuning wil stichting RIYOS kinderen en gezinnen net dat extra bieden die zij nodig hebben om:

  •   Niet alleen de situatie te boven te komen maar vooral om stappen voorwaarts te kunnen maken.
  •   Na de begeleiding, zelfstandig verder te kunnen.
  •   Niet gewoon te overleven maar om succesvol te kunnen zijn en een hoopvolle toekomst tegemoet te gaan.

Deze ondersteuning is dé meerwaarde en het unieke van stichting RIYOS!

De naam Richly Impact Young Ones staat voor de rijkelijke impact die de stichting hoopt te realiseren in het leven van jonge kinderen. De waardevolle impact waarmee de stichting mag bijdragen aan hun hoopvolle toekomst.

Zowel in de opvang als het onderwijs richt de stichting zich op jongeren van 0 tot 15 jaar om hun op de leergebieden waar zij begeleiding nodig hebben, die extra ondersteuning te bieden.

Op 29 november 2012 werd de oprichting van Stichting RIYOS Suriname een feit.