Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding op de NSO
Stichting RIYOS heeft een naschoolse opvang. De stichting zet zich in om de kinderen van de naschoolse opvang te begeleiden met hun huiswerk. Deze kinderen behalen hierdoor betere prestaties op school.

Joshua, had heel hard ondersteuning nodig om de schoolvakken te kunnen bijbenen. Na hard werken behaalde Joshua mede dankzij de huiswerkbegeleiding op de RIYOS Naschoolse opvang mooie schoolresultaten en werd hij op school zelfs ‘Leerling van het kwartaal’.

Huiswerkbegeleiding buiten de NSO
Ook als een kind niet op de NSO zit, kunnen zij huiswerkbegeleiding ontvangen.
Ouders melden hun kinderen die op school zwak zijn in bepaalde vakken aan bij de stichting voor huiswerkbegeleiding. In de meeste gevallen gaat het om rekenen.

Daar is gebleken dat de slechte beheersing van het Nederlands de schoolvakken negatief beïnvloedt. De huiswerkbegeleiding vindt plaats in kleine groepen zodat er persoonlijke aandacht is voor ieder kind.

Het blijkt steeds weer van groot belang te zijn dat de basis goed gelegd wordt in de peuter- en kleuterjaren. Wat ook het streven van de stichting is, met de uitbreiding voor de peuters (zie project uitbreiding Dagopvang) en de aansluitende kleuterklassen. Hierover kunt u meer lezen in het Project Pre-school begeleiding en Project Kleuterschool.

Helaas heeft Vincent het schooljaar niet succesvol afgerond.

Hij kwam een maand voor het einde van het schooljaar bij de stichting voor huiswerkbegeleiding. Dat was te laat om de grote achterstand en de hele lage cijfers in te lopen.

Wij hopen dat Vincent volgend jaar weer deelneemt aan de huiswerkbegeleiding en het schooljaar succesvol afrond.