Project Kinderbijbelclub

Project: Kinderbijbelclub 

Thema: De mooiste reis

Doel: kinderen meer te leren over God en hoe een persoonlijke relatie met hem op te bouwen.

Doelgroep: kinderen uit de omgeving, leeftijd 3 jaar en ouder

Projectduur: 12 bijeenkomsten

Samenwerking:
VEG De Bron, stichting RIYOS, OCC

Inzet van 7 vrijwilligers waarvan 3 vaste kinderclub medewerkers eveneens op vrijwillige basis.

Activiteiten:
– samen zingen
– verhalen uit de bijbel
– opdrachten en activiteiten n.a.v. het thema – evangelisatiefeestje met cadeautjes
– certificaatuitreiking aan het einde van het project
– alle kinderen ontvingen een kinderbijbel

Resultaat:
– Hele goede opkomst van 40-60 kinderen per bijeenkomst
– 37 kinderen hebben besloten de Here te volgen als hun persoonlijke Heer.