Project Kleuteronderwijs – Fase 1: Terrein bouwklaar maken

De kernactiviteiten van stichting RIYOS kunnen weergegeven worden als de 3 O’s: Opvang en Onderwijs met Ondersteuning.

Naast de pre-school begeleiding op de peuterschool werkt de stichting aan een nieuw project: Kleuterschool met remedial onderwijs.

Ook de kleuters blijken grote behoefte aan extra ondersteuning in het onderwijs te hebben. Stichting RIYOS zet zich daarom in voor het bouwen van kleuterlokalen om zo ook kleuteronderwijs mét ondersteuning in de vorm van Remedial teaching te bieden aan kleuters die dit hard nodig hebben om de basisschool succesvol te kunnen doorlopen.

De stichting heeft een terrein van bijna 8000m2.
Van het terrein was slechts een beperkt deel in gebruik door de Dagopvang en Crisisopvang. Om de school te kunnen bouwen is de rest van het terrein bouwklaar gemaakt. Er is ontbost, schoongemaakt, de goten en gaten op het terrein opgevuld, flink opgehoogd en geëgaliseerd.

Hierna is er om het terrein voorziening getroffen voor de benodigde afwatering.