Project Kleuteronderwijs – Fase 2: Start Kleuter-A klas met remedial onderwijs

Wij hebben wat te vieren!
Op maandag 3 oktober opent Stichting RIYOS de deuren van haar nieuwe kleuter-A klas.
De nieuwe kleuterschool met remedial onderwijs biedt kleinschalig, individueel onderwijs aan leerlingen die hieraan extra behoefte hebben.

De kernactiviteiten van de stichting RIYOS kunnen weergegeven worden als de 3 O’s: Opvang en Onderwijs met Ondersteuning. 

Op de Kleuterschool worden de kernactiviteiten Onderwijs en Ondersteuning geboden De ondersteuning krijgt vorm in het concept Remedial Teaching.

In het project Pre-school begeleiding kunt u lezen over de grote behoefte van peuters aan extra begeleiding m.b.t. hun educatieve ontwikkeling.
Ook kunt u lezen over het eigen onderzoek dat Stichting RIYOS in de omgeving gedaan heeft.

In het onderzoek kwam het volgende naar voren:
Het betreft over het algemeen kinderen die een andere moedertaal spreken dan het Nederlands, uit financieel zwakkere gezinnen komen, waarvan de ouders gemiddeld, laag tot niet opgeleid zijn en soms binnen hun familie en cultuur geìˆsoleerd leven.
Zo is er een school in de omgeving waar de slagingspercentage in de lagere klassen rond de 60% ligt en in de hogere klassen van de basisschool rond de 40% wat uiteraard schrikbarend laag is.
De kinderen spreken slecht Nederlands waardoor begrijpen en meedoen bij activiteiten, opdrachten of werkjes moeizaam verloopt. Het resultaat is dan vaak slechte schoolresultaten. Dit zijn vaak de drop-outs (vroege schoolverlaters) van ‘later’ met weinig kansen in de toekomst.
Stichting RIYOS wil hier iets aan doen!

Mede vanwege bovenstaande constateringen is stichting RIYOS in 2014 gestart met een peuterschool met pre-schoolbegeleiding.
Op de peuterschool zet het personeel van de stichting zich ijverig in, om de kinderen voor te bereiden op de basisschool om hiermee hun kansen voor goede schoolresultaten te vergroten en het risico op vroege schoolverlaters te verkleinen.

Deze begeleiding wil stichting RIYOS voortzetten in het kleuteronderwijs.
Daarnaast zijn er nog vele kinderen met taal- en leerachterstanden die niet naar een Dagopvang geweest zijn en voor het eerst in aanmerking komen met onderwijs als zij naar de kleuterklas gaan.
Stichting RIYOS gelooft in passend onderwijs voor ieder kind!
Ook voor deze kinderen wil stichting RIYOS er zijn en hun de broodnodige extra begeleiding te bieden.

De kleuterschool heeft dan ook de volgende kenmerken:
– Geen overvolle klassen
– Individuele aandacht
– Remedial onderwijs: Extra begeleiding in de vakken waar dat nodig is.

– Structuur
– Gevarieerd aanbod in onderwijs en activiteiten
– Ruim speelterrein

Samenwerking:

Nauwe samenwerking met het Ministerie van Onderwijs vindt stichting RIYOS van groot belang en zet zich hiervoor met grote enthousiasme in. Wij geloven dat een goede samenwerking van grote betekenis is voor het onderwijsniveau op de school en volledig ten goede komt aan de kinderen.

De aanvraag voor erkenning van de kleuterschool is door stichting RIYOS aangevraagd bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het was vreugde alom toen de stichting na bezoek van de inspectie van het ministerie niet alleen voor haar kleuterschool maar ook voor haar peuterschool de erkenning toegekend heeft gekregen.