Project Kleuteronderwijs – Fase 3: Nog meer kleuters helpen door klaslokalen te bouwen

De uitdaging…financiering van een kleuterschool met 4 klassen en een toilettengroep!
Een kleuterschool met remedial onderwijs waar de kinderen in het Para district tot in de verre toekomst gebruik van kunnen maken. Op deze manier kunnen niet alleen de kinderen zich ontwikkelen maar zal district Para kunnen profiteren van de toenemende kennis en talentontwikkeling van de kinderen. Dit zal op termijn positieve ontwikkelingen stimuleren die de afhankelijkheid flink zullen beperken.

District Para, alwaar stichting RIYOS is gevestigd, is een kinderrijk district met wijken waar sociaal zwakkere gezinnen woonachtig zijn maar vooral ook gezinnen waar de moedertaal anders is dan het Nederlands, de nationale voertaal (in het onderwijs) in Suriname. De mogelijkheid om passend onderwijs te krijgen, zou normaal moeten zijn, maar voor kinderen in district Para die net anders leren dan het gemiddeld kind is dat alleen bereikbaar met hulp. De Stichting wil deze hulp bieden! 

Op het eerste oog lijkt dit een weergave van een klein stukje prachtig bosrijk Suriname, maar in werkelijkheid is dit het pad naar woningen van minder bedeelde gezinnen in district Para Oost.

Gezinnen waarvan de kinderen als ze al aan het basisonderwijs (zullen) deelnemen vanwege de achterstand in hun ontwikkeling een slagingspercentage hebben van minder dan 50%.

Nog meer kleuters helpen!

In project Kleuterschool Fase 2 kunt u meer lezen over de eerste kleuterklas waar stichting RIYOS, in oktober 2016 mee begonnen is. Een bescheiden start, in een omgebouwd kantoor maar een start van grote betekenis voor de kinderen.

De kernactiviteiten van de stichting RIYOS kunnen weergegeven worden als de 3 O’s: Opvang en Onderwijs met Ondersteuning.

Op de Kleuterschool worden de kernactiviteiten Onderwijs en Ondersteuning geboden De ondersteuning krijgt vorm in het concept Remedial Teaching.

  •   Hierin zullen kinderen begeleid worden die extra aandacht nodig hebben, omdat ze moeite hebben met het normale onderwijs. Met deze zogenaamde remedial klassen wil stichting RIYOS helpen voorkomen dat deze kinderen gelijk bestempeld worden als ‘bestemd voor Speciaal Onderwijs’.  
    Indien blijkt dat een kind ook na intensieve begeleiding niet mee kan zal in overleg met professionele hulpverleningsorganisaties en/of overheidsinstanties worden gezocht naar een oplossing die het beste past bij het kind en het leerniveau. Onze organisatie zal zich tot het uiterste inspannen om voor ieder kind een passende oplossing te vinden.
  • Er wordt extra aandacht besteed aan kinderen met een taal- en leerachterstand.
  • Het streven is om naast schriftelijk onderwijs ook praktisch en lichamelijk actief met de kinderen bezig te zijn.

Waarom uitbreiden?
– Er komt aandacht voor het individuele kind
– Kinderen met een (ernstige) taalachterstand krijgen de kans om in het remedial onderwijs op eigen niveau door te groeien naar het ‘normale’ niveau
– Kinderen die persoonlijke aandacht nodig hebben om de basisschool succesvol te kunnen doorlopen, krijgen de kans hiertoe in onze klassen.
– De bestaande scholen hebben overvolle klassen
– Er komt een verbinding tussen crisisopvang en remedial onderwijs waardoor extra onderwijsbegeleiding voor de crisiskinderen gewaarborgd wordt
– Wanneer kinderen vanuit Stichting RIYOS doorstromen naar andere basisscholen zal dit een positieve invloed hebben op het niveau en de slagingspercentages van de andere basisscholen.

Aanmelding:

  • Ouders die bewust zijn dat hun kind extra begeleiding nodig heeft om goed door het basisonderwijs te komen.
  • Ouders die aangeven dat hun kind ‘verloren raakt’ in overvolle klassen en daar niet tot hun recht kunnen komen.

In beide gevallen kunnen dit ouders zijn uit zwakkere als gemiddelde financiële gezinnen.

Actieve benadering
Daarnaast is er een categorie kinderen van ouders die er niet van bewust zijn of er bij stil staan dan hun kind die extra ondersteuning nodig heeft. Deze kinderen ziet stichting RIYOS vaak langskomen op de zaterdag kinderevents die de stichting regelmatig organiseert. De stichting wil zich inzetten om actief deze ouders te benaderen. De kinderen kunnen afhankelijk van de financiële status van de ouders kosteloos of tegen een zeer kleine ouderbijdrage deelnemen.

Het moet een school worden waar kinderen die net iets anders leren dan het gemiddelde kind, de aandacht en het onderwijs krijgen waar zij mee verder komen.

Mevr. I. Baasaron directrice van Stichting RIYOS

Marleen draagt de school van Stichting RIYOS een warm hart toe!

Afgelopen december zijn mijn man, mijn drie kinderen en ik in Suriname geweest om te kijken of wij daar iets zouden kunnen betekenen is het onderwijs en/of de jeugdzorg. Dat zou natuurlijk wel een hele verandering betekenen voor ons gezin, maar onze kennis en ervaring gebruiken op een plek waar er behoefte aan zou zijn was de drijfveer om ons te gaan oriënteren.

Al snel kwamen we in contact met verschillende (Nederlandse) mensen die in het onderwijs werken of kinderen op school hebben. Eigenlijk iedereen raadde ons aan om met onze kinderen in Nederland te blijven. Waarom? Behalve dat het werken aan de pedagogische visie en beleid van het onderwijzend personeel vechten tegen de bierkaai is, zou het voor onze jongste kinderen erg moeilijk worden.

Op de openbare scholen is er geen ruimte voor kinderen met ADHD en dyslexie. Mijn beide jongste kinderen leven met één van deze twee moeilijkheden…. Er is geen kennis en motivatie om daar op een passende manier mee om te gaan. Er zijn wel kansen op privé-scholen, maar ja,…. dan moet je geld hebben….. Na twee weken hadden wij ons erbij neergelegd dat (i.i.g. zolang de kinderen nog onderwijs nodig zouden hebben) onze wens niet door zou gaan. Maar op een dag reed ik ‘per toeval’ het terrein op van stg. RIYOS. Ik was op zoek naar iets heel anders. En ik zag een kinderdagverblijf.

Ik besloot uit te stappen en kwam de directrice tegen en kwam met haar in gesprek. Deze vrouw wist met zoveel passie te vertellen over haar plannen en visie voor een nieuwe school in Suriname. In het dagverblijf en bij de opvang voor kinderen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben was duidelijk te merken dat er aandacht is voor de individuele behoeften van het kind.

Zij is bezig met het opleiden van haar medewerkers in het liefdevol en behoeftegericht opvoeden en onderwijzen van de jonge kinderen. Haar wens en plan was om na de zomervakantie een start te maken met een school waar ruimte is voor Remedial teaching. Het moet een school worden waar kinderen die net iets anders leren dan het gemiddelde kind, de aandacht en het onderwijs krijgen waar zij mee verder komen. U begrijpt dat mij dat heel erg aansprak. Dit is wat Suriname nodig heeft. Daarom ben ik op dit moment bezig om op verschillende manieren aan schoolspullen te komen zodat die opgestuurd kunnen worden. Al ben ik echt geraakt door de passie en de plannen gaan wij toch nog niet naar Suriname om daar aan de slag te gaan. De school start voorlopig eerst met de kleutergroepen. Mijn kinderen zitten al in hogere klassen.

Wat ik nu kan doen is o.a. spullen verzamelen en dit project aanbevelen bij u.

Dit soort onderwijs ontbreekt in Suriname en ook daar zijn kinderen niet over één kam te scheren.

Marleen van Veeken
VVE begeleidster
Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker
OBS de Piramide