Moeders Aan Het Werk

Werkgelegenheid
De Dagopvang biedt eind 2016 werkgelegenheid aan 7 vrouwen waarvan 6 moeders.
De Crisisopvang biedt werkgelegenheid aan 2 vrouwen waarvan 1 moeder.
Dit zijn allen betaalde arbeidsplaatsen.
Hiermee kunnen deze moeders (mede)voorzien in de levensbehoefte van hun eigen gezinnen.

Arbeidsplek voor opgeleide vrouwen
Stichting RIYOS biedt enkele afgestuurde moeders een arbeidsplaats. Afgestudeerde leerkrachten die vanwege het huidige tekort aan arbeidsplekken in het Onderwijs, op dit moment niet in hun vakgebied werkzaam kunnen zijn.

Arbeidsplaatsen voor laag of niet-opgeleide vrouwen
Enkele moeders hebben na hun indiensttreding de creche-opleiding met goed gevolg doorlopen en zijn ondanks dat zij bij de start nog weinig of niet gediplomeerd waren, nu bevoegd om in deze branche werkzaam te zijn.
Stichting RIYOS is er trots op om moeders deze mogelijkheid en ontwikkeling te kunnen aanbieden.

Zo mag de stichting bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor vele kinderen maar ook voor meerdere moeders. Iets waar wij heel content mee zijn.