Oprichting Crisisopvang

Als er ernstige problemen zijn in een gezin, dan kan dat ertoe leiden dat een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Het kan zijn dat een situatie zo problematisch is, dat een kind per direct het huis moet verlaten.

Stichting RIYOS biedt crisisopvang aan kinderen die (acuut) een veilige plek nodig hebben. Verwaarloosde, misbruikte, kansarme kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar.
Naast het bieden van opvang aan kinderen n.a.v. een crisissituatie, biedt stichting RIYOS ook opvang ter voorkoming van crisissituaties. Bijvoorbeeld als een alleenstaande moeder of vader lange of meerdere banen heeft, veel van huis weg is en er geen veilige plek is waar het kind terecht kan.

De crisisopvang is een 24 uur durende opvang en als opvanghuis ingeschreven bij het ministerie van Sociale Zaken en Huisvesting.
De crisisopvang is gestart in december 2014.

De kernactiviteiten van stichting RIYOS kunnen weergegeven worden als de 3 O’s: Opvang en Onderwijs met Ondersteuning.

Bij de Crisisopvang zijn kernactiviteiten Opvang en Ondersteuning heel essentieel.
Binnen de Crisisopvang ontvangt het kind huisvesting en verzorging waar geborgenheid en veiligheid centraal staat maar ook begeleiding!

De ondersteuning oftewel begeleiding krijgt in het volgende vorm:

 • Professionele begeleiding.
  Om de kinderen de juiste begeleiding te kunnen bieden, werken wij nauw samen met het ministerie van Sociale Zaken en Huisvesting en Bureau Familierechtelijke Zaken.
 • Betrekken van de ouders of verzorgers onder professionele begeleiding.
  De stichting zal zich i.s.m. professionele organisaties inzetten de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de hulp aan de kinderen om zo op termijn eventuele terugplaatsing in het gezin op een verantwoorde wijze te doen plaatsvinden. Een voorwaarde is wel dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is en blijft.
 • Individuele aandacht aan schoolprestaties
 • Activiteiten met educatieve en methodische leerprogramma’s, om hen verschillende vaardigheden bij te brengen.

Met intensieve begeleiding wist Latiesha haar leerachterstand in te lopen.

Latiesha maakt vreugdesprongen van blijdschap wanneer zij de directrice van de stichting haar schoolresultaat laat zien. “Ik kan het ook”, roept zij. Latiesha is een half weesje die op heel jonge leeftijd haar moeder verloor. Haar familie was niet in staat om voor haar, haar zusje en broertje te zorgen. Zij wonen nu alle drie bijna een jaar bij stichting RIYOS. Het afgelopen schooljaar heeft Latiesha niet succesvol afgerond. Ook met huiswerkbegeleiding is het niet gelukt om over te gaan, haar achterstand was te groot. zij heeft genoten van een verdiende schoolvakantie maar heeft tegelijkertijd met begeleiding hard gewerkt om de achterstand in te lopen. Zij wil ook graag over gaan. En….. met succes. Latiesha danst van vreugde. Zij mag na haar harde werk ook over. Latiesha zal hard moeten blijven oefenen, maar nu vanuit een veelbelovend vooruitzicht.

De stichting zet zich in voor zieke Edgar.

Edgar is een levenslustig jongetje van net 6 jaar maar levensbedreigend ziek. Thuis ontving Edgar niet de verzorging die hij zo hard nodig had om de ziekte te lijf te gaan. De overlevingskansen van Edgar zijn positief maar zijn gezondheid nog niet stabiel. Stichting RIYOS biedt Edgar een veilige thuis waar hij ook de nodige zorg krijgt.

Edgar is nog nooit naar school geweest en spreekt alleen zijn moeder taal. In de opvang leert Edgar Nederlands te spreken.

In de kleuterklas van Stichting RIYOS zal Edgar extra begeleiding ontvangen om zijn taal- en leerachterstand te kunnen inlopen.

Melly maakt langzaam weer contact met anderen.

Melly was bijna 2 jaar toen hij in de Crisisopvang kwam wonen. Hij was klein, mager, sprak niet en vermeed ieder contact met anderen.

Onderzoek op het consultatiebureau wees uit dat Melly beneden zijn streefgewicht was.

Al gauw werd duidelijk dat hij ook bindingsangst had. Melly krijgt in de opvang veel liefde, gezonde voeding en aandacht. Hij leerde heel langzaam anderen te vertrouwen.

Inmiddels heeft Melly zijn streefgewicht bereikt. Hij durft nu met andere kindjes te spelen, is vrolijk, praat honderduit, zingt veel en geniet van het kind zijn.

Stichting RIYOS heeft uw hulp hard nodig!

U kunt donateur worden, een eenmalige of maandelijkse gift geven of zich aanmelden voor vrijwilligerswerk.

Wilt u ons financieel steunen dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer IBAN NL19INGB0006129496 t.n.v. Stichting RIYOS.

Een indicatie van de maandelijkse kosten per kind zijn:

 •   €25 voor voeding
 •   €80 voor begeleiding en verzorging
 •   €15 voor schoolvervoer en –materiaal

Iedere gift hoe klein ook is van harte welkom!

Uw gift maakt het verschil in de levens van deze kinderen!