Oprichting Dagopvang

De Dagopvang is een opvang waar kansarme en niet-kansarme kinderen dagelijks worden opgevangen.

Het oorspronkelijk idee van de Dagopvang was een inkomstenbron voor de Crisisopvang. Zodat de opvang, onderwijs en begeleiding van de crisiskinderen ook zonder subsidie optimaal doorgang vindt. De stichting wilde hiermee bouwen aan een stabiliteit in de basisvoorziening t.b.v. de kinderen van de Crisisopvang.

Echter …. Al bij de start van de Dagopvang meldde zich tegelijk met de ‘betalende kindertjes’ ook ‘niet–betalende’ kindertjes aan.

Kansarme kinderen waarvan de ouders onder de armoede grens leven, of ouders wiens inkomen niet toereikend is.

Ondanks dat hiermee de Dagopvang minder inkomstenbron voor de Crisisopvang kan zijn dan eerst gehoopt, worden ook deze kinderen door stichting RIYOS met open armen ontvangen.

Het is een dagelijkse vreugde om te mogen zien hoe kinderen van verschillende achtergronden, culturen, godsdiensten, statussen, dagelijks samen spelen, leren en ontdekken.

Groepen
Binnen de dagopvang worden 3 groepen onderscheiden:

 • Baby’s
 • Dreumessen
 • Peuters met pre-school begeleiding op de Peuterschool

De Dagopvang is op 1 oktober 2013 gestart met 3 kinderen en telde in 2016 ruim 50 kinderen.

Warme maaltijd
De kinderen die dagelijks langer op de Dagopvang verblijven, voorziet de stichting van een warme maaltijd.

Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van stichting RIYOS kunnen weergegeven worden als de 3 O’s: Opvang en Onderwijs met Ondersteuning.

Bij de Dagopvang worden alle drie kernactiviteiten geboden.

Opvang:

 • Opvang aan kansarme en niet-kansarme kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
 • Naschoolse Opvang met huiswerkbegeleiding aan schoolgaande kinderen
 • De Dag- en naschoolse opvang dragen bij aan arbeidsparticipatie van ouders uit
  kansarme gezinnen.
 • Door de ruime openingstijden biedt de stichting de mogelijkheid aan ouders om ook
  buiten het district werkzaam te zijn.

Onderwijs en Ondersteuning:
Voornamelijk bij de kinderen van 2, 3 en 4 jaar komen de kernactiviteiten (Peuter)onderwijs en Ondersteuning aan bod. Hierover kunt u meer lezen in het Project Pre-school begeleiding.

De kinderen leren samen spelen. Dit draagt bij aan ‘later’ kunnen samenwerken op de werkplek maar ook thuis. Samenwerken begint bij samen spelen.

Sharda Boedhoe (moeder van Aniesh)