Pre-school Begeleiding

Stichting RIYOS constateerde in het schooljaar 2013 – 2014 dat er peuters zijn die grote behoefte hadden aan extra begeleiding m.b.t. hun educatieve ontwikkeling. Hun taal- en leerontwikkeling was niet voldoende voor de kleuterschool.

In de omgeving heeft de stichting toen een eigen onderzoek uitgevoerd. Het betreft over het algemeen kinderen die een andere moedertaal spreken dan het Nederlands, uit financieel zwakkere gezinnen komen, waarvan de ouders gemiddeld, laag tot niet opgeleid zijn en soms ook binnen hun familie en cultuur geïsoleerd leven. Zo is er een school in de omgeving waar de slagingspercentage in de lagere klassen rond de 60% ligt en in de hogere klassen van de basisschool rond de 40% wat uiteraard schrikbarend laag is.

De kinderen spreken slecht Nederlands waardoor begrijpen en meedoen bij activiteiten, opdrachten of werkjes moeizaam verloopt. Het resultaat is dan vaak slechte schoolresultaten. Dit zijn vaak de drop-outs (vroege schoolverlaters) van ‘later’ met weinig kansen in de toekomst.

Stichting RIYOS wil hier iets aan doen!

Mede vanwege bovenstaande constateringen is stichting RIYOS in 2014 gestart met een peuterschool met pre-schoolbegeleiding. Hierin worden de kernactiviteiten opvang, onderwijs en ondersteuning geboden.

Op de peuterschool zet de stichting zich ijverig in, om de kinderen voor te bereiden op de basisschool om hiermee hun kansen voor goede schoolresultaten te vergroten.
Er wordt extra aandacht besteed aan kinderen met een taal- en leerachterstand.

Het kind komt in een wereld waar er gezongen wordt en verhaaltjes worden verteld.

Sharda Boedhoe (moeder van Aniesh)

De Peuterschool heb ik als zeer positief ervaren.
Er zijn regels. Niet alles is ‘ja’.
Als er een keer een ‘nee’ is, wordt er uitgelegd waarom.
Het kind komt in een wereld waar er gezongen wordt en er verhaaltjes worden verteld.
Het kind leert de Nederlandse taal op een kinderlijke manier.
Er wordt nadruk gelegd op hoofdkleuren en tellen tot tien.
De kinderen leren samen spelen. Dit draagt bij aan ‘later’ kunnen samenwerken op de werkplek maar ook thuis. Samen werken begint bij samen spelen.
Samen spelen is ook het voorwerk van zelfstandig kunnen leren.

Als ouder vind ik dit de basisdingen die een kind zich eigen moet maken voor het naar school gaat.
Hoewel bovengenoemde ook terugkomt in kleuter A, vind ik dat de pre-school heel veel betekent voor het kind en een goede basis is om de basisschool goed te doorlopen.
In district Para is voor vele kinderen het Nederlands niet de moedertaal.
Op de peuterschool leren zij het Nederlands en maken kennis met voor hun ‘de schooltaal’.
Stichting RIYOS heeft voor ons gezin een grote meerwaarde door deze pre-school begeleiding.

Daarnaast is er geen enkele school in de buurt waar er op de school zelf ook na schooltijd, om 12 uur, opvang is. Ik kan mijn kind vanwege mijn werk niet ophalen om 12u. Het betekent veel voor ons dat vanwege de ruime openingstijden dit op een later tijdstip mogelijk is.

Sharda Boedhoe
Moeder van Aniesh, kindje van de peuterschool

Thema: Beroepen
Educatief uitstapje: Op bezoek bij de politie op resort Houtuin.

Ik heb goeie ervaringen met de RIYOS peuterschool. Ralitza krijgt er geen genoeg van. Ze is heel blij dat ze er nog een jaartje naar toe mag.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met de kinderen. Ik als ouder vind het geweldig dat mijn kind niet word meegestuurd met een “oom” of “tante” zolang ik dat niet doorgeef. Zo weet ik dat ze veilig is.

De kindertjes worden bij het afzetten door de tantes opgewacht en er staat ook een tante om ze uit te zwaaien wanneer ze vertrekken.

Verder vind ik het geweldig dat er met thema’s wordt gewerkt en dat er aan bepaalde thema’s een educatief uitje is verbonden.

Wat ook goed is zijn, de gym- en de zwemdagen.

Soraja Sanawi Mama van Ralitza

In augustus 2016 zijn 24 peuters afgezwaaid naar de Kleuterschool!

Van mij en mijn vrouw hebben jullie een 10…zelfs 2x 10!

Ons kindje is over naar de volgende fase, de kleuterklas.

Ik heb er geen drup spijt van dat ik op een dag bij de Stichting ben gestopt voor informatie. Mijn meisje leert erg veel van jullie op de peuterschool en is elke dag enthousiast om terug te komen.

Dat doet ons als ouders wel heel goed.

Met een gerust hart gaan we naar het werk.

De ruime openingstijden bieden ons de mogelijkheid om te werken buiten het district.
Zolang ik het kan permitteren, prefereer ik RIYOS voor mijn kind.

Clint Walcott
Papa van Adreanne, kindje van de peuterschool

Mijn meisje leert erg veel van jullie op de peuterschool en is elke dag enthousiast om terug te komen.

Clint Walcott (papa van Adreanne)