Project Uitbreiding Dagopvang

In het project Oprichting Dagopvang kunt u lezen over de oprichting en start de Dagopvang voor kansarme en niet-kansarme kinderen. Op de Dagopvang krijgen kinderen met taal- en leerachterstanden extra aandacht en begeleiding.

De aanmelding van kansarme kinderen groeit gestaag. De Dagopvang kan aan 40 kinderen opvang bieden. De opvang telt echter medio 2016 al ruim 50 kinderen.
Wij groeien uit ons jasje!

Om de aanmeldingenstroom aan te kunnen, wordt de noodzaak voor uitbouw steeds groter. In maart 2016 is er een aangepast programma ingesteld waarbij er met de kinderen extra buiten activiteiten gepland zijn, zodat de ontstane drukte binnen de groepen genormaliseerd wordt. Dit werkte in beginsel goed.

De zware regenbuien gooiden echter van tijd tot tijd roet in het plan. Er kunnen tijdens de vele regenbuien niet het gewenste aantal buitenactiviteiten plaatsvinden.

Stichting RIYOS heeft zich ingezet om een uitbouw te realiseren vóór het nieuwe schooljaar oktober 2016-2017.

Het betreft een uitbouw van 10 bij 10 meter met een eigen bad en toilet.
In de periode juni – september is de stichting druk bezig geweest de nodige financiering rond te krijgen.
Er hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden om hiervoor financiën te genereren:

  • Acties via Geef.nl.
  • Rommelmarkt van de PKN Monnickendam waar stichting RIYOS gekozen is als één van de projecten voor sponsoring.
  • Sponsorloop Dam tot Damloop

De uitbouw is gerealiseerd!

De dreumesgroep heeft met deze extra ruimte nu hun eigen plekje.

Met de uitbreiding voldoen wij ook aan de eis van BOG medisch Centrum waarbij de baby’s hun eigen afgesloten ruimte moeten hebben om rustig te kunnen slapen.

De kleuters die tijdelijk op kantoor gehuisvest waren verhuizen naar de oude babyruimte. Hierdoor komt het kantoor weer vrij voor de administratie en oudergesprekken.