De mensen achter Stichting RIYOS

Wij zijn Luciano en Mirjam Zimmerman, woonachtig in Nederland en trotse ouders van een dochter en zoon. Zij zijn een geschenk van God waarvoor wij God heel dankbaar zijn.

Van oorsprong komen wij uit Curaçao en Suriname.

Ik, Luciano, ben geboren en opgegroeid op het mooie eiland Curaçao. Sinds jeugdige leeftijd ben ik woonachtig in Nederland alwaar ik al gauw in het arbeidsproces ben gestapt.

Ik, Mirjam, ben geboren en opgegroeid in natuurrijk Suriname en op jeugdige leeftijd vertrokken naar Nederland alwaar ik aan de Vrije Universiteit ben afgestudeerd in de Bedrijfswiskunde en Informatica.

Op dit moment zijn wij werkzaam als Logistiek medewerker en Informatiemanager.

Onze passie

Als kind zijn wij in liefdevolle gezinnen opgegroeid. Wij hebben veel begrip en zorg genoten van onze ouders, familie en vrienden. Dit heeft ons een goede basis gegeven waardoor wij van het leven kunnen genieten maar ook moeilijke tijden kunnen doorstaan. Wij delen de diepe wens om jongeren eveneens te zien opgroeien in liefde en geborgenheid en zich te ontwikkelen naar hun potentie en kunnen ondanks de moeilijkheden in het leven. En om ouders waar mogelijk te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen.

Dit heeft geresulteerd in het oprichten van Stichting RIYOS op 29 november 2012. Samen met het stichtingsbestuur in Suriname en Nederland zetten wij ons hier met hart en ziel voor in.

Wij hopen dat je samen met ons en het stichtingsbestuur dit mooie doel wilt helpen verwezenlijken en partner van Stichting RIYOS wilt worden.